Como se anotan triples batazos de hit de tres bases