• Mexico
  • |
  • San Luis Potosi
  • |
  • San Luis Potosi
NJFechaVisitanteLocalBoxScore
63 09-06-2016 PIPAS SERVIAGUA (15) - (20) AUTOFACIL Ver
62 09-06-2016 WINGS ARMY (13) - (25) PIRATAS Ver
61 07-06-2016 PIRATAS (17) - (13) AUTOFACIL Ver
60 07-06-2016 CERVECEROS (7) - (0) WINGS ARMY Ver
59 05-06-2016 CAPOMO (7) - (0) WINGS ARMY Ver
58 04-06-2016 PIPAS SERVIAGUA (21) - (10) CAPOMO Ver
57 03-06-2016 LUMBERJACKS (23) - (20) AUTOFACIL Ver
56 02-06-2016 MSI (0) - (7) CERVECEROS Ver
55 31-05-2016 MSI (6) - (9) PIPAS SERVIAGUA Ver
54 29-05-2016 CERVECEROS (10) - (2) CAPOMO Ver
53 28-05-2016 MSI (0) - (7) TECNOPISO Ver
52 26-05-2016 LUMBERJACKS (7) - (0) MSI Ver
51 26-05-2016 TECNOPISO (7) - (11) AUTOFACIL Ver
50 22-05-2016 TECNOPISO (7) - (15) LUMBERJACKS Ver
49 21-05-2016 CAPOMO (17) - (25) TECNOPISO Ver
48 21-05-2016 CERVECEROS (14) - (6) PIPAS SERVIAGUA Ver
47 17-05-2016 PIRATAS (23) - (15) MSI Ver
46 15-05-2016 TECNOPISO (7) - (0) WINGS ARMY Ver
45 14-05-2016 PIRATAS (10) - (11) PIPAS SERVIAGUA Ver
44 14-05-2016 LUMBERJACKS (15) - (16) CERVECEROS Ver
43 12-05-2016 TECNOPISO (8) - (17) MSI Ver
42 12-05-2016 WINGS ARMY (0) - (7) AUTOFACIL Ver
41 07-05-2016 CAPOMO (7) - (0) PIPAS SERVIAGUA Ver
40 01-05-2016 LUMBERJACKS (20) - (12) CAPOMO Ver
39 30-04-2016 PIRATAS (11) - (6) CAPOMO Ver
38 30-04-2016 PIPAS SERVIAGUA (14) - (6) TECNOPISO Ver
37 28-04-2016 AUTOFACIL (11) - (16) CERVECEROS Ver
36 26-04-2016 MSI (24) - (5) WINGS ARMY Ver
35 24-04-2016 WINGS ARMY (14) - (11) TECNOPISO Ver
34 23-04-2016 PIRATAS (5) - (11) LUMBERJACKS Ver
33 21-04-2016 CERVECEROS (20) - (6) MSI Ver
32 19-04-2016 TECNOPISO (13) - (22) PIRATAS Ver
31 17-04-2016 PIPAS SERVIAGUA (0) - (7) LUMBERJACKS Ver
30 17-04-2016 WINGS ARMY (0) - (7) CAPOMO Ver
29 16-04-2016 WINGS ARMY (0) - (7) PIRATAS Ver
28 16-04-2016 PIPAS SERVIAGUA (0) - (7) CERVECEROS Ver
27 12-04-2016 MSI (27) - (29) AUTOFACIL Ver
26 10-04-2016 MSI (2) - (7) LUMBERJACKS Ver
25 10-04-2016 CAPOMO (8) - (19) CERVECEROS Ver
24 09-04-2016 TECNOPISO (13) - (17) AUTOFACIL Ver
23 09-04-2016 PIPAS SERVIAGUA (6) - (16) WINGS ARMY Ver
22 05-04-2016 MSI (15) - (5) PIRATAS Ver
21 20-03-2016 WINGS ARMY (12) - (18) LUMBERJACKS Ver
20 19-03-2016 CAPOMO (6) - (9) AUTOFACIL Ver
19 19-03-2016 TECNOPISO (6) - (15) PIPAS SERVIAGUA Ver
18 17-03-2016 CAPOMO (0) - (24) MSI Ver
17 15-03-2016 PIRATAS (9) - (10) CERVECEROS Ver
16 13-03-2016 LUMBERJACKS (20) - (6) TECNOPISO Ver
15 12-03-2016 PIRATAS (14) - (11) CAPOMO Ver
14 12-03-2016 CERVECEROS (9) - (4) WINGS ARMY Ver
13 12-03-2016 PIPAS SERVIAGUA (3) - (9) AUTOFACIL Ver
12 06-03-2016 CERVECEROS (8) - (10) LUMBERJACKS Ver
11 06-03-2016 CAPOMO (14) - (8) TECNOPISO Ver
10 05-03-2016 WINGS ARMY (15) - (13) AUTOFACIL Ver
9 01-03-2016 AUTOFACIL (7) - (22) PIRATAS Ver
8 01-03-2016 PIPAS SERVIAGUA (13) - (9) MSI Ver
7 28-02-2016 CAPOMO (14) - (15) LUMBERJACKS Ver
6 27-02-2016 TECNOPISO (10) - (15) CERVECEROS Ver
5 27-02-2016 PIRATAS (10) - (3) PIPAS SERVIAGUA Ver
4 25-02-2016 LUMBERJACKS (24) - (25) AUTOFACIL Ver
3 23-02-2016 WINGS ARMY (8) - (15) MSI Ver
2 19-02-2016 CERVECEROS (23) - (13) AUTOFACIL Ver
1 16-02-2016 LUMBERJACKS (13) - (15) PIRATAS Ver
Total de Encuentros 63