• Mexico
  • |
  • San Luis Potosi
  • |
  • San Luis Potosi
  • ELIMINATORIA G2

Lideres en K

N Equipo JJ K x J K
1 AUTOFACIL 14 3.79 53
2 CAPOMO 11 3.27 36
3 MSI 11 2.36 26
4 PIRATAS 13 1.92 25
5 CERVECEROS 11 2.09 23
6 WINGS ARMY 9 2.33 21
7 TECNOPISO 12 1.58 19
8 LUMBERJACKS 13 1.46 19
9 PIPAS SERVIAGUA 11 1.18 13