• Mexico
  • |
  • San Luis Potosi
  • |
  • San Luis Potosi
  • ELIMINATORIA G2

Lideres en HR

N Equipo JJ VB AL HR x VB HR
1 AUTOFACIL 14 456 523 14.71 31
2 LUMBERJACKS 13 426 522 18.52 23
3 CERVECEROS 11 388 468 20.42 19
4 PIPAS SERVIAGUA 11 343 392 19.06 18
5 CAPOMO 11 344 381 24.57 14
6 WINGS ARMY 9 259 293 19.92 13
7 PIRATAS 13 479 545 36.85 13
8 TECNOPISO 12 368 431 52.57 7
9 MSI 11 396 455 79.2 5