• Mexico
  • |
  • San Luis Potosi
  • |
  • San Luis Potosi
  • ELIMINATORIA G2

Lideres en H3

N Equipo JJ VB AL H3
1 PIRATAS 13 479 545 19
2 MSI 11 396 455 17
3 AUTOFACIL 14 456 523 16
4 LUMBERJACKS 13 426 522 8
5 WINGS ARMY 9 259 293 8
6 TECNOPISO 12 368 431 5
7 CERVECEROS 11 388 468 5
8 CAPOMO 11 344 381 4
9 PIPAS SERVIAGUA 11 343 392 3