• Mexico
  • |
  • San Luis Potosi
  • |
  • San Luis Potosi
  • ELIMINATORIA G2

Lideres en CI

N Equipo JJ VB AL CI x J CI
1 LUMBERJACKS 13 426 522 8.62 112
2 AUTOFACIL 14 456 523 7.93 111
3 CERVECEROS 11 388 468 9.18 101
4 PIRATAS 13 479 545 6.69 87
5 PIPAS SERVIAGUA 11 343 392 6.18 68
6 MSI 11 396 455 5.09 56
7 TECNOPISO 12 368 431 4.33 52
8 CAPOMO 11 344 381 3.64 40
9 WINGS ARMY 9 259 293 1.44 13